page_banner

ติดต่อเรา

กลุ่มพลังงาน JIEZOU

ที่อยู่

เขตอุตสาหกรรม Longxi เขต JiangYan เมืองไถโจว ประเทศจีน

โทรศัพท์

+86 16655239333
+86 13306235585

วอทส์แอพพ์

+86 16655239333

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?

APsystems มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าและคู่ค้าของเรา

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา